Co registrací Vaší firmy zdarma do katalogu získáte:

1
Sleva 10% na první měsíc případné inzerce v libovolné variantě na portálu hradec.City.cz (nabídka platí 60 dnů od registrace firmy do katalogu).
2
Představení zaregistrované firmy s logem na homepage hradec.City.cz
3
Hodnocení služeb a nabídky firmy uživateli hradec.City.cz - užitečná zpětná vazba!
4
Lepší pozice v internetových vyhledávačích - buďte pro Vaše potenciální zákazníky lépe vidět!

Naposledy přidané

Lesy České republiky, s. p.

Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,2 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o více než 38 tisíc km určených vodních toků...

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové náleží k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale i v celé České republice. Jsou zde prováděny nejsložitější chirurgické výkony a používanými...
602 216 643

Pevnost Josefov

Středisko Pevnost Josefov spravuje turistický areál Bastion I, podzemí a další pevnostní objekty.

Diakonie Broumov, sociální družstvo

Diakonie Broumov postkytuje pomoc lidem v sociální nouzi.Vyvíjí obecně prospěšnou činnost směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti,...

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú.

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové pomáhá jak začínajícím, tak již zkušeným podnikatelům. Naším cílem je ulehčit začínajícím firmám vstup do podnikání, pomoci překlenout první léta existence, získat...
736 678 465

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je největší regionální muzeum v Královéhradeckém kraji. Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá ročně přibližně 10 až 15 tématických výstav a řadu dalších kulturních...
727 884 062

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost se zabývá poskytováním kulturních služeb, a naplňováním strategických cílů města v oblastech kultury, umění, mimoškolního vzdělávání, podpory spolkové činnosti...

Bio Central

Bio Central je zaměřeno na kvalitní filmovou tvorbu a artový film. Poskytuje také tzv. alternativní program, jakým je opera, divadlo nebo balet v kině. Hostí významné filmové přehlídky a festivaly. Uvádí...

Klicperovo divadlo

Klicperovo divadlo v Hradci Králové je respektovanou profesionální činoherní scénou.Svou dramaturgií je zaměřené na širokou diváckou obec. Je častým hostem prestižních festivalů v České republice i v...

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Sbírky galerie jsou zaměřeny především na vývoj českého moderního umění. Stálá expozice ze sbírek galerie sleduje vývoj českého moderního umění od přelomu 19. a 20. století až po tvorbu současných umělců.

Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

Partneři portálu: