Co registrací Vaší firmy zdarma do katalogu získáte:

1
Sleva 10% na první měsíc případné inzerce v libovolné variantě na portálu hradec.City.cz (nabídka platí 60 dnů od registrace firmy do katalogu).
2
Představení zaregistrované firmy s logem na homepage hradec.City.cz
3
Hodnocení služeb a nabídky firmy uživateli hradec.City.cz - užitečná zpětná vazba!
4
Lepší pozice v internetových vyhledávačích - buďte pro Vaše potenciální zákazníky lépe vidět!

Naposledy přidané

Lesy České republiky, s. p.

Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,2 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o více než 38 tisíc km určených vodních toků...

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové náleží k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale i v celé České republice. Jsou zde prováděny nejsložitější chirurgické výkony a používanými...
602 216 643

Pevnost Josefov

Středisko Pevnost Josefov spravuje turistický areál Bastion I, podzemí a další pevnostní objekty.

Diakonie Broumov, sociální družstvo

Diakonie Broumov postkytuje pomoc lidem v sociální nouzi.Vyvíjí obecně prospěšnou činnost směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti,...

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú.

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové pomáhá jak začínajícím, tak již zkušeným podnikatelům. Naším cílem je ulehčit začínajícím firmám vstup do podnikání, pomoci překlenout první léta existence, získat...
736 678 465

Bio Central

Bio Central je zaměřeno na kvalitní filmovou tvorbu a artový film. Poskytuje také tzv. alternativní program, jakým je opera, divadlo nebo balet v kině. Hostí významné filmové přehlídky a festivaly. Uvádí...

Cesta pro mladé - Hradec Králové

Pomáháme studentům získat praxi při škole a firmám najít nové zaměstnance.

Vzdělávání praxí - Hradec Králové

Vzděláváním v praxi pomáháme zvyšovat vaše šance na trhu práce.

Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

Partneři portálu: