Bono publico skrývalo pravěké osídlení. Archeologové nalezli úlomky keramiky a pazourků  Hradec
  20.09.2018

Rekonstrukce historického schodiště Bono publico přinesla další unikátní objev. Archeologové nalezli až 5,5 tisíce let staré úlomky keramických nádob či pazourkové nástroje.

Letní oprava historického schodiště Bono publico v Hradci Králové přinesla velmi zajímavé objevy. Archeologové prozkoumali podloží stavby a objevili velmi cenné pozůstatky z pravěku.

„Odkryli jsme pravěký val, který sloužil jako opevnění. V něm jsme nalezli zlomky keramických nádob i pazourkové nástroje staré 3,3 až 5,5 tisíce let. Znovu se tedy potvrdilo, že návrší, kde je dnes Velké náměstí, bylo silně osídleno již v pravěku,“ komentoval cenné nálezy archeolog Radek Bláha.

Ve vyšších vrstvách byly uloženy zlomky kuchyňské keramiky z období renesance.

Samotné schodiště se pak krom schodové opravy dočká i nových omítek, oken v tamburech nad odpočívadly či nových krytin na střechách a římsách.

Úplnou novinkou bude zavedení kamerového systému, který by měl zabránit vzrůstajícímu množství vandalů.

Celkové náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny na 22,8 milionu korun.


Autor: Petr JindraMísto události: Bono publico, Hradec Králové


Zapojte se do dění. Bavte se a vyhrávejte.

Partneři portálu: